Klepsydry

Jedną ze realizowanych powinności Rodziny Zmarłego jest poinformowanie o Jego śmierci. Dzieje się to poprzez różne formy komunikacji – a wśród nich są klepsydry oraz nekrologi.

Zakład Pogrzebowy oferuje wydruk oraz rozwieszenie klepsydr. Tworzymy je wraz z Klientami, wykorzystując treści standardowe lub te, które Państwo zaproponują sami. Według Państwa woli klepsydry mogą być monochromatyczne (czarno-białe) lub też kolorowe. Jeśli sobie Państwo tego życzą, wkomponowujemy w klepsydrę również zdjęcie Osoby Zmarłej – zaś same klepsydry umieszczamy nie tylko w różnych punktach danej miejscowości, ale i na naszej stronie internetowej.
Usługi pogrzebowe, świadczone przez Zakład Pogrzebowy przewidują także stworzenie oraz zamieszczenie nekrologów w prasie lokalnej (Wspólnota Parczewska Słowo Radzyńsko Podlaskie) – dzięki czemu zasięg informacji o uroczystościach żałobnych staje się większy